Energia Geotermalna

Energia Geotermalna

Energia geotermalna jest najtrudniej dostępnym źródłem energii odnawialnej. Zakumulowana jest w gruncie, skałach oraz płynach wypełniających szczeliny skalne, głęboko pod powierzchnią Ziemi. Dlatego, aby móc z niej korzystać, trzeba się najpierw do niej dostać, wykonując odwierty głębokie nawet na kilka kilometrów.

Pojawia się jednak pytanie, skąd bierze się energia we wnętrzu naszej planety?

W jądrze Ziemi dochodzi do rozpadu pierwiastków promieniotwórczych, czemu towarzyszy wzrost temperatury do kilku tysięcy stopni Celsjusza. Im bliżej powierzchni, tym temperatura jest niższa. W zależności od warunków geologicznych i rodzaju skał gradient geotermiczny wynosi 15 – 80 stopni Celsjusza na kilometr. Ciepło to możemy odbierać od skał lub krążącej w nich wody.

Woda z opadów wnika to wnętrza Ziemi przesz szczeliny oraz pory, zasilając w ten sposób podziemne zasoby. W wyniku kontaktu z intruzjami magmowymi oraz gorącymi skałami nagrzewa się. W postaci gorącej wody lub pary wydobywa się samoczynnie na powierzchnię Ziemi. Powstają wtedy gejzery, charakterystyczne na przykład dla Islandii. Może również tworzyć rozległe złoża zalegające na znacznych głębokościach. Wtedy konieczne jest wykonanie odwiertów. Z odwiertów najpierw wypompowuje się gorącą wodę lub zatłaczającym wprowadza się ją z powrotem pod powierzchnię.

Sposób wykorzystanie energii geotermalnej zależy głównie od parametrów wydobywanej wody, takich jak temperatura, skład chemiczny oraz stan termodynamiczny. Geotermię wysokotemperaturową można wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach geotermalnych. W przypadku złóż o temperaturze nieprzekraczającej 100 ˚C zastosowanie ogranicza się do ciepłowni geotermalnych. Popularnym sposobem wykorzystania płytkiej geotermii są gruntowe pompy ciepła. Energię geotermalną odbierają one za pomocą sond pionowych, których długość wynosi zwykle od 40 do 130 metrów, studni głębinowych lub kolektorów poziomych, umieszczonych pod powierzchnia na głębokości 1-1,5 metra. W ostatnim przypadku głównym źródłem ciepła jest Słońce, które nagrzewa grunt w okresie dużego nasłonecznienia.

Źródło:
→ https://enerad.pl/oze/wykorzystanie-i-wytwarzanie/energia-geotermalna/
→ https://www.odnawialne-firmy.pl/wiadomosci/pokaz/122,jak-dziala-elektrownia-geotermalna
→ http://energiaodnawialna.net/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=41
→ https://swiatoze.pl/jak-dziala-elektrownia-geotermalna/
→ http://www.transgeotherm.eu/geotermia.html