Energia Słoneczna

Energia Słoneczna

Słońce jest pierwotnym źródłem energii i odgrywa najważniejszą rolę w bilansie energetycznym naszej planety. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że wszystkie inne źródła energii, zarówno konwencjonalne, jak i odnawialne, mogą istnieć właśnie dzięki Słońcu. Węgiel powstał ze szczątek pradawnych zwierząt i roślin. Tkanki roślinne powstały dzięki zjawisku fotosyntezy, a rośliny stanowiły z kolei pokarm dla zwierząt. Również energia wiatru i wody bierze swój początek od Słońca.

Ale co tak naprawdę oznacza, że Słońce jest źródłem energii pierwotnej?
Skąd bierze się ta energia?

Otóż 94% masy tej gwiazdy stanowi wodór i hel. Pierwiastki te ulegają syntezie, czyli łączeniu, któremu towarzyszy emisja ogromnej ilości energii do przestrzeni kosmicznej. W jej skład wchodzi w 50% promieniowanie podczerwone. Nie jest ono widoczne gołym okiem, ale daje nam ciepło.
To samo zjawisko występuje na przykład w grzejnikach ogrzewających nasze mieszkania. Światło widzialne stanowi 40%, natomiast 10 % to promieniowanie ultrafioletowe, które daje piękną opaleniznę, ale w nadmiarze może być niebezpieczne dla zdrowia. Mimo, iż niecałe promieniowanie emitowane przez Słońce dociera do Ziemi, to jest ono i tak w przybliżeniu 6000 razy większe od zapotrzebowania naszej planety.

Światło słoneczne przy przejściu przez atmosferę ziemską zostaje pochłonięte i rozproszone przez zawieszone w niej cząsteczki oraz chmury. Najwięcej energii dociera do Ziemi przy bezchmurnej pogodzie, gdy Słońce znajduje się w zenicie, czyli pada na powierzchnię pod kątem 90 stopni. Takie zjawisko, ze względu na szerokość geograficzną, w Polsce nie występuje. W praktyce użyteczna gęstość mocy w Polsce waha się w okolicach 1000 Wat na metr kwadratowy. W pochmurne dni, gdy dociera do nas tylko promieniowanie rozproszone wartość ta jest znacznie mniejsza. Energię promieniowania elektromagnetycznego możemy poddać konwersji w energię elektryczną lub cieplną przy zastosowaniu najnowszych technologii. Należą do nich bardzo popularne kolektory słoneczne, przygotowujące ciepłą wodę oraz panele fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną.

 

Źródło:
→ https://www.vmc.org.pl/ogolna/item/121-procesy-j%C4%85drowe-zachodz%C4%85ce-w-gwiazdach
→ http://www.prosument-oze.eu/energia-sloneczna.html
→ http://easysolar.pl/energia-sloneczna-informacje
→ http://www.gosolar.pl/index.php/strefa-wiedzy-menu/content-component/slonce-energia-odnawialna