Instalacja Solarna

Przeznaczenie

Kolektory słoneczne wykorzystywane są głównie do wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Powierzchnię kolektorów dobiera się tak, aby pokryć zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. na poziomie do 60 % w ciągu roku. Zapotrzebowanie mieszkańców na c.w.u. jest stosunkowo stałe w ciągu roku. Ułatwia to odpowiedni dobór wielkości instalacji.


W typowej instalacji solarnej do ogrzewania c.w.u. dla rodziny 3-4 osobowej mogą wystarczyć kolektory płaskie o łącznej powierzchni absorbera do 5 m2. Bardzo ważny jest świadomy dobór wielkość instalacji. Nie należy dobierać instalacji „na wyrost”.

W przypadku, gdy mieszańcy cały dzień przebywają poza domem np. w pracy czy szkole doradza się dobranie nieco mniejszej instalacji, aby uniknąć przegrzewania instalacji, co skutkuje powstawaniem licznych jej awarii. Dobrym rozwiązaniem są kolektory z funkcją odbijania promieniowania słonecznego w momencie, gdy woda osiągnie wyznaczoną temperaturę.

Miejsce montażu

Zestaw solarny montuje się zgodnie z wytycznymi producenta, co pozwala na optymalną pracę systemu. W naszym kraju, ze względu na położenie geograficzne, kolektory powinny być ukierunkowane na południe lub w odchyleniu od tego kierunku na wschód lub zachód. Natomiast powierzchnia kolektora powinna być zamontowana pod kątem +/- 45 ̊. Jednak w zależności od możliwości konstrukcyjnych budynku kąt ten może się różnić. Kolektory słoneczne mogą być zamontowane zarówno na dachu, ścianie budynku jak i na konstrukcji wolnostojące. Ważne jest, aby zapewnić dostęp promieniowania bez żadnej przeszkody np. cienia rzucanego przez drugi budynek czy drzewo.

Sposób działania instalacji

Promieniowanie słoneczne jest pochłaniane przez płytę absorbera kolektora słonecznego co powoduje podgrzewanie płynu roboczego tj. glikolu. W momencie, gdy różnica temperatur na kolektorze słonecznym i w podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej osiągnie odpowiednią różnicę nastąpi rozruch pompy obiegowej w zespole pompowo – sterowniczym. Nastąpi wówczas obieg glikolu, który za pomocą rurociągu doprowadzony zostanie do zasobnika, gdzie przez znajdująca się tam wężownicę odda ciepło do wody znajdującej się w podgrzewaczu.