Fotowoltaika

Przeznaczenie

Zastosowanie systemu paneli fotowoltaicznych umożliwia, aby każdy budynek wytwarzał dzięki energii promieniowania słonecznego energię elektryczną. Wysokiej jakości komponenty systemu fotowoltaicznego pozwalają zachować wysoką sprawność instalacji przez długi okres eksploatacji. Tak wytworzona energia elektryczna dostarczana jest przez cały rok w cichy, czysty i efektywny sposób. Posiadanie instalacji fotowoltaicznej podnosi wartość nieruchomości oraz zwiększa niezależność energetyczną budynku.

Sposób działania instalacji

Fotowoltaika –przetwarza światło pochodzące ze słońca na energię elektryczną, czyli wytwarza prąd elektryczny z promieniowania słonecznego wykorzystując zjawisko fotowoltaiczne. Funkcję absorbera energii słonecznej pełnią moduły fotowoltaiczne. Zwykle stosuje się moduły krzemowe, polikrystaliczne lub monokrystaliczne. Zestaw modułów z ogniw fotowoltaicznych stanowi generator fotowoltaiczny prądu stałego, który produkuje energię elektryczną.  Z uwagi na parametry prądu w sieci energetycznej oraz na specyfikę urządzeń domowych, w większości przypadków wyprodukowany prąd stały zamieniany jest na zmienny poprzez falownik. Istnieją rozwiązania, w których prąd stały może być dalej wykorzystywany jako stały do bezpośredniego zasilania urządzeń prądu stałego. Energia wytworzona i przetworzona na prąd zmienny może być wykorzystana na potrzeby własne, sprzedawana do sieci energetycznej lub magazynowana. Moduły fotowoltaiczne dzięki niskiej masie są  łatwe do montażu na dachu, za pomocą standardowych zestawów mocujących firmy.

Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?

1. Ogniwo fotowoltaiczne – element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego (światła )w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego.
Rodzaje modułów fotowoltaicznych (krzemowych):
  • monokrystaliczne
  • polikrystaliczne
  • amorficzne
2. Falownik (inverter) – jest to urządzenie elektryczne zamieniające prąd stały, którym jest zasilane, na prąd zmienny o określonej częstotliwości wyjściowej.
3. Zabezpieczenia - ważnym  elementem każdego systemu fotowoltaicznego jest system zabezpieczeń.
4. Konstrukcja - do montażu instalacji stosuje się  rozwiązania systemowe. Zależnie od rodzaju inwestycji można  zastosować rozwiązanie, które umożliwia montaż na dachu skośnym, płaskim lub na gruncie - instalacja wolnostojąca.
5. Okablowanie, konektory i złącza  - odpowiedni dobór okablowania oraz konektorów gwarantuje prawidłowe działanie systemu.


Uwaga: źle dobrane przewody mogą powodować znaczny spadek mocy wybranego systemu.