Energia Wodna

Energia Wodna

Woda jest najpowszechniej występującą substancją na Ziemi. Pokrywa aż 71% powierzchni naszego globu. Wodę zaliczamy do źródeł energii odnawialnej, ponieważ wykorzystanie jej potencjału energetycznego nie powoduje zużycia jej zasobów. Wynika to z naturalnego obiegu wody w przyrodzie – cyklu hydrologicznego.

Woda znajdująca się w gruncie, roślinach, zbiornikach takich jak morza, oceany, jeziora, w wyniku nagrzania przez Słońce paruje. W postaci pary unosi się w wyższe warstwy atmosfery, gdzie tworzy chmury. Następnie, wskutek kondensacji pary wodnej, na ziemię spadają krople deszczu, które zasilają rzeki. Ciągły obieg wody pozwala nam wykorzystywać jej energię.

I nie jest to wcale nowe odkrycie!

Koła wodne zostały wynalezione już w I wieku naszej ery. Nasi przodkowie wykorzystywali je do napędu młynów czy tartaków. W tym przypadku mamy do czynienia z energią potencjalną wody, która wynika z różnicy jej poziomów w górnym i dolnym biegu i związana jest z grawitacją. Energia potencjalna spływających rzek zmienia się w energię kinetyczną płynącej wody. Każde poruszające się ciało ma taką energię i im szybciej się porusza, tym jest ona większa. Tą energię jesteśmy w stanie wykorzystać do napędzania kół wodnych w młynach czy łopat turbin w elektrowniach wodnych. Obracające się łopaty posiadają pewną energię mechaniczną, która z kolei jest zamieniana przez generator w energię elektryczną.

Oprócz spadku rzek można wykorzystywać również energię mórz i oceanów. Przypływy i odpływy oceanów generują różnicę poziomów wody, a tym samym energię potencjalną. Zmagazynowaną podczas przypływu wodę można podczas odpływu przepuścić przez turbinę, wytwarzając w ten sposób energię elektryczną. W podobny sposób wykorzystuje się energię fal morskich. Różnica polega na tym, że woda magazynowana jest za każdym razem, gdy pchana przez falę woda przelewa się do górnego zbiornika.

 

Źródło:
→ http://ecoportal.com.pl/energia-wodna/
→ http://www.naukowiec.org/wiedza/inzynieria-srodowiska/wykorzystanie-energii-wody_844.html
→ http://energiaodnawialna.net/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=54