AKTUALNOŚCI

Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój OZE

Bezpieczeństwo w energetyce można rozumieć w sposób dwutorowy. Po pierwsze jako bezpieczeństwo państwa dotyczące zróżnicowania dostaw oraz jako możliwość zagwarantowania potrzeb w tej materii zwykłego obywatela.

Nasza gospodarka oparta jest na węglu i innych tradycyjnych źródłach, z których pozyskujemy ciepło i prąd. Mogą okazać się one niewystarczające, gdyż zobligowane są limitem, a ilość surowców do eksploatacji jest ograniczona. By wyjść temu naprzeciw warto rozważyć zainwestowanie w Odnawialne Źródła Energii.

Za pomocą odpowiednich instalacji wytwarzamy potrzebną nam energię oraz ciepło według zapotrzebowania. Podejście takie pomaga zwiększyć niezależność energetyczną kraju, przyczynia się do dywersyfikacji, minimalizując import energii z zagranicy.

W związku z przedstawianym tematem, Polska w swojej strategii energetycznej przyjęła dokumenty w 2005 roku o nazwie „Polityka energetyczna Polski do 2025r”. Przedstawia on kierunki rozwoju, które są adekwatne do potrzeb naszego państwa.

W związku z dynamicznymi zmianami ustawodawczymi, jesteśmy krajem, który krok po kroku wspiera OZE.

Jednak by zmiany miały zasadnicze znaczenie potrzebna jest zmiana mentalności jaki i wykształcenie świadomości proekologicznej.

Od momentu kryzysu naftowego w latach siedemdziesiątych zdaliśmy sobie sprawę, że tego typu zaopatrywanie się w energię, skończy się brakiem surowców. Skazani jesteśmy na szukanie alternatyw gdzie indziej. OZE jest wyjściem z tego impasu. W dłuższej perspektywie okazać się może skutecznym i powszechnym rozwiązaniem dla nas jako konsumentów.

Decydując się na takie działania technologiczne w pozyskiwaniu energii dbamy o naturalne środowisko, bo jak wiadomo mniejszy poziom jego zanieczyszczenia wpływa pozytywnie na nasze zdrowie i samopoczucie. Jeśli strategia wdrożenia w OZE upowszechni się, możliwe będzie zahamowanie negatywnych skutków działalności człowieka.

W związku z członkostwem w UE Polska ratyfikowała dokumenty, które zobowiązują ją do działań w ochronie środowiska. Za tym idzie rozpowszechnienie OZE, które kształtuje bezpieczeństwo i politykę energetyczną Polski. Pod skrótem OZE zawierają się pojęcia takie jak energia otrzymywana z wody, wiatru, słońca, biomasy oraz geotermalna.

Wymienione wyżej źródła energii odnawialnej są dostępne na terytorium naszego kraju, nie trzeba sprowadzać z zagranicy surowców energetycznych, co zwiększa nasze bezpieczeństwo. Potrzebna jest jednak odpowiednia infrastruktura, która pozwoli na eksploatacje „zielonej energii”.

Nie tylko polityka ogólnopaństwowa powinna podjąć kroki w tym kierunku. Również samorządy: gmina, powiat powinny brać aktywny udział w działaniach sprzyjających rozwojowi OZE w Polsce.

Polska posiada odpowiednie narzędzia do realizacji polityki energetycznej. Uwzględniając je w działaniu będzie możliwa reforma, która zwiększy bezpieczeństwo energetyczne, choć jest to długofalowy proces. Aktywne wspieranie takiej polityki może okazać się zbawienne nie tylko dla bezpieczeństwa ale i dla ekologii. Polska może zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku energetycznym. Wciąż powstają w naszym kraju firmy oferujące usługi związane z OZE.

Bezpieczeństwo, aby było faktem, potrzebuje skutecznych działań w realizacji wdrażanych decyzji. Konsekwencja to całościowa realizacja odpowiednich prawnych wytycznych. Są one busolą, która ukierunkowuje politykę energetyczną RP. Bezpieczeństwo jest troską o dobro Narodu.

 

Wszystkie Aktualności
OZE
Ekologia
Lifestyle
Dla Gmin
Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój OZE
Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój OZE Bezpieczeństwo w energetyce można rozumieć w sposób dwutorowy. Po pierwsze jako bezpieczeństwo państwa dotyczące zróżnicowania dostaw oraz jako możliwość zagwarantowania potrzeb w tej materii zwykłego obywatela.
Więcej...
Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój OZE
Ochrona atmosfery – gazy cieplarniane
Ochrona atmosfery – gazy cieplarniane Człowiek w negatywny sposób ingeruje w atmosferę, przyczyniając się do wzrostu zanieczyszczeń i emisji niepożądanych gazów. Nasze działania w ewidentny sposób zakłócają naturalny skład atmosfery, czego wynikiem jest m.in. powiększająca się dziura ozonowa.
Więcej...
Ochrona atmosfery – gazy cieplarniane
Działanie instalacji solarnych – wykorzystanie energii słonecznej
Działanie instalacji solarnych – wykorzystanie energii słonecznej Ludzie są organizmami, które utrzymują stałą temperaturę ciała. W chłodniejsze dni potrzebne jest nam dostarczenie ciepła z zewnątrz. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie kolektorów słonecznych. Instalacja kolektorów słonecznych
Więcej...
Działanie instalacji solarnych – wykorzystanie energii słonecznej
Edukacja ekologiczna
Edukacja ekologiczna Edukacja to proces związany z wychowywaniem i kształtowaniem postaw społecznych. W przypadku edukacji ekologicznej jest ona ukierunkowana na upowszechnianie ochrony środowiska. Swoim zakresem obejmuje wiele grup, od specjalistów po dzieci i młodzież.
Więcej...
Edukacja ekologiczna
Europejski rynek fotowoltaliki
Europejski rynek fotowoltaliki Rynek europejski fotowoltaliki charakteryzuje się dynamiką i ulega ciągłemu rozwojowi. Prosperuje on dobrze i wyróżnia się na tle rynków światowych. Europejskie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej Solar Power Europe odnotowuje, w stosunku do poprzednich lat,
Więcej...
Europejski rynek fotowoltaliki
Program „Czyste Powietrze
Program „Czyste Powietrze” Polska jest krajem, który posiada anachroniczne metody i sposoby produkcji energii. Przyczyniają się one do zanieczyszczeń powietrza, które z kolei szkodzą człowiekowi. Polityka energetyczna państwa oparta jest na węglu oraz surowcach, które w sposób negatywny wpływają na środowisko naturalne.
Więcej...
Program „Czyste Powietrze
Wpływ termomodernizacji budynku na oszczędność na ogrzewaniu
Wpływ termomodernizacji budynku na oszczędność na ogrzewaniu Wielu mieszkańców Polski posiada domy, które mają przestarzałą strukturę. Są źle ocieplone, mają nieszczelne okna, a to z kolei powoduje wzrost kosztów ogrzewania. System grzewczy oparty na kotłach węglowych
Więcej...
Wpływ termomodernizacji budynku na oszczędność na ogrzewaniu
Walka ze smogiem
Walka ze smogiem Walka ze smogiem to zakrojona na szeroką skalę akcja mająca poprawić jakość powietrza, którym oddychamy. Z racji bardzo wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza na niektórych obszarach naszego kraju, rząd przyjął projekt zmiany ustawy o termomodernizacji budynków.
Więcej...
Walka ze smogiem
Domy energooszczędne - energooszczędność
Domy energooszczędne - energooszczędność Budowa domu to inwestycja w przyszłość. Czas jego użytkowania bardzo trudno określić, może trwać kilkadziesiąt a nawet kilkaset lat. Chcemy się w nim czuć swobodnie i komfortowo. Korzystając z niego będziemy opłacać rachunki m.in. za prąd, który jest niezbędny do funkcjonowania.
Więcej...
Domy energooszczędne - energooszczędność
Elektroniczne zarządzanie dokumentami w firmie
Elektroniczne zarządzanie dokumentami w firmie W trakcie trwającej cyfryzacji przechodzimy z epoki papieru do ery komputerów i smartfonów. Dzięki internetowi możemy zapoznawać się z gazetami, które do tej pory wychodziły tylko w formie papierowej.
Więcej...
Elektroniczne zarządzanie dokumentami w firmie
Inteligentne miasta czyli tzw. Smart City
Inteligentne miasta czyli tzw. Smart City Liczba mieszkańców miast stale rośnie. Państwo nieustannie podejmuje działania, które ułatwią życie ich mieszkańcom. Duże aglomeracje wykorzystują nowoczesne technologie w komunikacji czy infrastrukturze by zwiększyć jakość życia swoich mieszkańców.
Więcej...
Inteligentne miasta czyli tzw. Smart City
Magazynowanie energii
Magazynowanie energii Jako społeczeństwo globalne jesteśmy uzależnieni od dostaw energii. Energię tę wykorzystujemy do napędzania różnych sprzętów oraz urządzeń RTV i AGD. Służy nam ona również do innych celów, jakim jest na przykład ogrzewanie domu.
Więcej...
Magazynowanie energii
Nowelizacja ustawy OZE
Nowelizacja ustawy OZE Ustawa, która weszła w życie 7 czerwca 2018 roku, nowelizuje i uaktualnia zakres dotyczący Odnawialnych Żródeł Energii (OZE). Podstawowe zadanie, to zgodność norm prawnych ustawy o OZE z aspektami obejmującymi pomoc publiczną.
Więcej...
Nowelizacja ustawy OZE
OZE a ochrona środowiska
OZE a ochrona środowiska Stosowanie nowych rozwiązań energetycznych ma wpływać na ochronę środowiska i przeciwdziałać zmianom klimatu. Użycie w praktyce OZE wychodzi naprzeciw surowcom energetycznym, aby w skuteczny sposób eliminować zanieczyszczenie na Ziemi. Jednak ma to swoje plusy i minusy.
Więcej...
OZE a ochrona środowiska
OZE – zaangażowanie dzieci i młodzieży (Aktywna Edukacja)
OZE – zaangażowanie dzieci i młodzieży (Aktywna Edukacja) Istnieje wiele organizacji i fundacji zaangażowanych w edukację ekologiczną skierowaną do dzieci i młodzieży. Dobry przykład rodzica oraz wczesna edukacja np. w przedszkolu, uczy nieletnich dbałości o środowisko już od najmłodszych lat, czyli wtedy, gdy dziecko jest najbardziej chłonne wiedzy i najlepiej ją przyswaja.
Więcej...
OZE – zaangażowanie dzieci i młodzieży (Aktywna Edukacja)
Przygotuj instalację do zimy
Przygotuj instalację do zimy Szanowni Państwo, W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego firma Sanito Sp. z o. o. chciałaby przypomnieć kilka zasad poprawnej eksploatacji instalacji grzewczej, których przestrzeganie należy do obowiązków Użytkowników instalacji.
Więcej...
Przygotuj instalację do zimy
Pompy Ciepła Fervor - filmy instruktarzowe.
Udostępniamy Państwu filmy instruktarzowe, dzięki którym będą mogli Państwo uporać się sami z większością usterek. Kita: Instrukcja podłączenia Touch Panel do pompy KITA instrukcja 1 house climate control instrukcja 2 house climate control instrukcja 3 house climate control instrukcja 4 house climate control instrukcja 5 house climate control Aquapura: Zmiana języka Aktywuj i automatycznie ustaw tryb Legionella Kliknij Zmiana trybu ECO AUTO BOOST Kliknij Ustawianie programu czasowego Kliknij Ustawianie wymaganej temperatury CWU Kliknij Włączenie Grzałki Elektrycznej Kliknij
Więcej...
Pompy Ciepła Fervor - filmy instruktarzowe.