AKTUALNOŚCI

Edukacja ekologiczna

Edukacja to proces związany z wychowywaniem i kształtowaniem postaw społecznych. W przypadku edukacji ekologicznej jest ona ukierunkowana na upowszechnianie ochrony środowiska. Swoim zakresem obejmuje wiele grup, od specjalistów po dzieci i młodzież.

Takie czynności mają wpływ na podnoszenie świadomości ekologicznej. Działania dydaktyczne tworzą pro środowiskowe rozwiązania.

Promocja i informacja na ten temat finansowane są z budżetu państwa. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje m.in. ochronę przed hałasem, racjonalne gospodarowanie odpadami, a także ochronę krajobrazu i klimatu. Dziś mamy szerokie spektrum realizacji edukacji ekologicznej, możemy wykorzystać różne rodzaje mediów w celu bezpośredniego dotarcia do obywatela, czy też skorzystać z portali społecznościowych. Organizowane są projekty, eventy, konkursy, szkolenia czy konferencje.

W Polsce wzrasta świadomość konieczności ochrony środowiska, dlatego Ministerstwo Środowiska podejmuje liczne inicjatywy w tym kierunku skierowane do wszystkich grup wiekowych. Kształtujemy atmosferę np. poprzez ogrzewanie naszych domów, wyrzucanie śmieci czy korzystanie z prądu. Jednak, aby robić to w sposób oszczędny i z poszanowaniem naturalnego środowiska, niezbędna jest edukacja.

Materiały ekologiczne są przekazywane i wysyłane różnym placówkom, organizacjom, bibliotekom itp.. w celu szerokiego rozpropagowania ich wśród mieszkańców.  W ten sposób rozpowszechnia się wiedzę o przyrodzie i rozbudza wrażliwość oraz kształci  dbałość o środowisko.  Nasza motywacja starania się o jego jakość wzrasta wraz z uzmysłowieniem sobie, jak jest ono dla nas ważne.. Nabywamy w ten sposób wiedzę i doskonalimy umiejętności,  które możemy  wdrażać w trosce o środowisko.

Każdy z nas indywidualnie podejmuje w tym kierunku pracę nad sobą, po to, by dobre  postawy można było przenieść na szerszą grupę ludzi. Ma to wieloaspektowe znaczenie pociągające za sobą szacunek dla Natury. Korzystamy ze środowiska i jego zasobów w sposób przemyślany, a tym samy dbamy o środowisko i jakość życia.

Największe znaczenie wśród ustaw i innych aktów prawnych mówiących o edukacji ekologicznej ma Konstytucja. My jako jednostki społeczne  realizujemy cele, o których mówi edukacja ekologiczna. Mają one wieloaspektowy oraz wielokierunkowy charakter. Jesteśmy konsumentami, a nasze decyzje i wybory przekładają się pozytywnie na ochronę i dbałość o środowisko. Oznaczamy produkty spożywcze tzw. znakami Eko czy bio, które stanowią dla nas ważą informację na temat pochodzenia żywności, a spożywając tego typu produkty dbamy nie tylko o środowisko, ale także o własne ciało.

Podejmując edukację ekologiczną, kształtujemy w sobie pewien etos. Podejdźmy, więc do przyrody z empatią. Pod tym względem warto uporządkować swój moralny system wartości, kształtując go tak, by uwzględnić w nim zasady poszanowania przyrody. Życie na Ziemi postrzegamy w sposób holistyczny. Takie podejście uwrażliwia nas, ponieważ stanowimy małą cząstką całości.

Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z najważniejszych problemów, z jakim mierzy się ludzkość  XXI wieku. Kiedyś żyliśmy w symbiozie z przyrodą, jednak w związku z przekształceniami, jakie zostały dokonane oraz intensywnym postępem cywilizacyjnym zakłócony został naturalny cykl.

Na szczęście dziś przez wychowanie, które niesie za sobą odpowiednie zachowania, możemy przywracać pożądany stan przyrody. Twórzmy w sobie i wokół siebie aurę wrażliwości, wywierając taki wpływ na środowisko naturalne, by ograniczyć jego erozję i zanieczyszczenie.Nie bójmy się wyzwań, takich jakim jest edukacja ekologiczna i wynikające z niej podejmowane decyzje, które chronią przyrodę nieożywioną i ożywioną.

Wszystkie Aktualności
OZE
Ekologia
Lifestyle
Dla Gmin
Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój OZE
Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój OZE Bezpieczeństwo w energetyce można rozumieć w sposób dwutorowy. Po pierwsze jako bezpieczeństwo państwa dotyczące zróżnicowania dostaw oraz jako możliwość zagwarantowania potrzeb w tej materii zwykłego obywatela.
Więcej...
Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój OZE
Ochrona atmosfery – gazy cieplarniane
Ochrona atmosfery – gazy cieplarniane Człowiek w negatywny sposób ingeruje w atmosferę, przyczyniając się do wzrostu zanieczyszczeń i emisji niepożądanych gazów. Nasze działania w ewidentny sposób zakłócają naturalny skład atmosfery, czego wynikiem jest m.in. powiększająca się dziura ozonowa.
Więcej...
Ochrona atmosfery – gazy cieplarniane
Działanie instalacji solarnych – wykorzystanie energii słonecznej
Działanie instalacji solarnych – wykorzystanie energii słonecznej Ludzie są organizmami, które utrzymują stałą temperaturę ciała. W chłodniejsze dni potrzebne jest nam dostarczenie ciepła z zewnątrz. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie kolektorów słonecznych. Instalacja kolektorów słonecznych
Więcej...
Działanie instalacji solarnych – wykorzystanie energii słonecznej
Edukacja ekologiczna
Edukacja ekologiczna Edukacja to proces związany z wychowywaniem i kształtowaniem postaw społecznych. W przypadku edukacji ekologicznej jest ona ukierunkowana na upowszechnianie ochrony środowiska. Swoim zakresem obejmuje wiele grup, od specjalistów po dzieci i młodzież.
Więcej...
Edukacja ekologiczna
Europejski rynek fotowoltaliki
Europejski rynek fotowoltaliki Rynek europejski fotowoltaliki charakteryzuje się dynamiką i ulega ciągłemu rozwojowi. Prosperuje on dobrze i wyróżnia się na tle rynków światowych. Europejskie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej Solar Power Europe odnotowuje, w stosunku do poprzednich lat,
Więcej...
Europejski rynek fotowoltaliki
Program „Czyste Powietrze
Program „Czyste Powietrze” Polska jest krajem, który posiada anachroniczne metody i sposoby produkcji energii. Przyczyniają się one do zanieczyszczeń powietrza, które z kolei szkodzą człowiekowi. Polityka energetyczna państwa oparta jest na węglu oraz surowcach, które w sposób negatywny wpływają na środowisko naturalne.
Więcej...
Program „Czyste Powietrze
Wpływ termomodernizacji budynku na oszczędność na ogrzewaniu
Wpływ termomodernizacji budynku na oszczędność na ogrzewaniu Wielu mieszkańców Polski posiada domy, które mają przestarzałą strukturę. Są źle ocieplone, mają nieszczelne okna, a to z kolei powoduje wzrost kosztów ogrzewania. System grzewczy oparty na kotłach węglowych
Więcej...
Wpływ termomodernizacji budynku na oszczędność na ogrzewaniu
Walka ze smogiem
Walka ze smogiem Walka ze smogiem to zakrojona na szeroką skalę akcja mająca poprawić jakość powietrza, którym oddychamy. Z racji bardzo wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza na niektórych obszarach naszego kraju, rząd przyjął projekt zmiany ustawy o termomodernizacji budynków.
Więcej...
Walka ze smogiem
Domy energooszczędne - energooszczędność
Domy energooszczędne - energooszczędność Budowa domu to inwestycja w przyszłość. Czas jego użytkowania bardzo trudno określić, może trwać kilkadziesiąt a nawet kilkaset lat. Chcemy się w nim czuć swobodnie i komfortowo. Korzystając z niego będziemy opłacać rachunki m.in. za prąd, który jest niezbędny do funkcjonowania.
Więcej...
Domy energooszczędne - energooszczędność
Elektroniczne zarządzanie dokumentami w firmie
Elektroniczne zarządzanie dokumentami w firmie W trakcie trwającej cyfryzacji przechodzimy z epoki papieru do ery komputerów i smartfonów. Dzięki internetowi możemy zapoznawać się z gazetami, które do tej pory wychodziły tylko w formie papierowej.
Więcej...
Elektroniczne zarządzanie dokumentami w firmie
Inteligentne miasta czyli tzw. Smart City
Inteligentne miasta czyli tzw. Smart City Liczba mieszkańców miast stale rośnie. Państwo nieustannie podejmuje działania, które ułatwią życie ich mieszkańcom. Duże aglomeracje wykorzystują nowoczesne technologie w komunikacji czy infrastrukturze by zwiększyć jakość życia swoich mieszkańców.
Więcej...
Inteligentne miasta czyli tzw. Smart City
Magazynowanie energii
Magazynowanie energii Jako społeczeństwo globalne jesteśmy uzależnieni od dostaw energii. Energię tę wykorzystujemy do napędzania różnych sprzętów oraz urządzeń RTV i AGD. Służy nam ona również do innych celów, jakim jest na przykład ogrzewanie domu.
Więcej...
Magazynowanie energii
Nowelizacja ustawy OZE
Nowelizacja ustawy OZE Ustawa, która weszła w życie 7 czerwca 2018 roku, nowelizuje i uaktualnia zakres dotyczący Odnawialnych Żródeł Energii (OZE). Podstawowe zadanie, to zgodność norm prawnych ustawy o OZE z aspektami obejmującymi pomoc publiczną.
Więcej...
Nowelizacja ustawy OZE
OZE a ochrona środowiska
OZE a ochrona środowiska Stosowanie nowych rozwiązań energetycznych ma wpływać na ochronę środowiska i przeciwdziałać zmianom klimatu. Użycie w praktyce OZE wychodzi naprzeciw surowcom energetycznym, aby w skuteczny sposób eliminować zanieczyszczenie na Ziemi. Jednak ma to swoje plusy i minusy.
Więcej...
OZE a ochrona środowiska
OZE – zaangażowanie dzieci i młodzieży (Aktywna Edukacja)
OZE – zaangażowanie dzieci i młodzieży (Aktywna Edukacja) Istnieje wiele organizacji i fundacji zaangażowanych w edukację ekologiczną skierowaną do dzieci i młodzieży. Dobry przykład rodzica oraz wczesna edukacja np. w przedszkolu, uczy nieletnich dbałości o środowisko już od najmłodszych lat, czyli wtedy, gdy dziecko jest najbardziej chłonne wiedzy i najlepiej ją przyswaja.
Więcej...
OZE – zaangażowanie dzieci i młodzieży (Aktywna Edukacja)
Przygotuj instalację do zimy
Przygotuj instalację do zimy Szanowni Państwo, W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego firma Sanito Sp. z o. o. chciałaby przypomnieć kilka zasad poprawnej eksploatacji instalacji grzewczej, których przestrzeganie należy do obowiązków Użytkowników instalacji.
Więcej...
Przygotuj instalację do zimy
Pompy Ciepła Fervor - filmy instruktarzowe.
Udostępniamy Państwu filmy instruktarzowe, dzięki którym będą mogli Państwo uporać się sami z większością usterek. Kita: Instrukcja podłączenia Touch Panel do pompy KITA instrukcja 1 house climate control instrukcja 2 house climate control instrukcja 3 house climate control instrukcja 4 house climate control instrukcja 5 house climate control Aquapura: Zmiana języka Aktywuj i automatycznie ustaw tryb Legionella Kliknij Zmiana trybu ECO AUTO BOOST Kliknij Ustawianie programu czasowego Kliknij Ustawianie wymaganej temperatury CWU Kliknij Włączenie Grzałki Elektrycznej Kliknij
Więcej...
Pompy Ciepła Fervor - filmy instruktarzowe.